پیوند کشاورزی و صنعت با مهندس ملکی

پیوند کشاورزی و صنعت با مهندس ملکی

 

 واحد محرم زاده دوکش / دکتری مهندسی هسته ای شهرستان مشکین شهر به لحاظ توسعه صنعتی نسبت به بسیاری از شهرها ی کشور پیشرفت قابل ملاحظه ای در بخش صنعت نداشته

<img class="alignleft size-medium wp-image-20277" src="http://khiav-news.com/wp-content/uploads/2015/05/valimaleki-344x300.jpg" alt="valimaleki" width="344" height="300" />

است و این شاید به خاطر نگاه صرفا کشاورزی اکثر مسئولان و برنامه ریزان شهرستان باشد که به خاطر شناخته شدن در بخش کشاورزی اکثر بودجه به بخش کشاورزی تخصیص داده می شود و آن هم به لحاظ وضعیت نامناسب آب و هوایی منطقه سالهاست که سفره کشاوران را خالی گذاشته است .

یکی از بحث هایی که در توسعه مطرح می شود این است که آیا در توسعه اولویت با کشاورزی است یا با صنعت و کدام یک در اولویت باید قرار بگیرند .هرکدام از این تفکر در حوزه صنعت و کشاورزی طرفدارانی دارد که بر اساس آن اولویت های اقتصادی را جهت می بخشد .

این دیدگا ها از سوی صاحبنظران در دوره های مختلف متفاوت بوده و در برخی زمان از دید برنامه ریزان ، صنعت در اولویت بوده و در دوره ای دیگر کشاورزی به عنوان محور توسعه قلمداد گردید ه است .

در یک اقتصاد پیشرفته وتوسعه یافته ، توسعه صنعتی بعنوان نیروی محرکه بخش کشاورزی قلمداد می شودو گسترش صنایع بعنوان محل جذب نیروی مآزاد کشاورزی بسیار در خور توجه است دیدگاه غالب در افرادی که تمایل به صنعت دارند این است که صنعت می تواند کشاورزی را برای تامین مواد تحریک نموده و از سویی دیگر با نیروی مازاد کار و روستاییانی که دارای زمین نیستند را جذب نماید . و می توان گفت مهمترین خدمت تاریخی صنعت به کشاورزی در جذب مداوم و پایدار نیروی مازاد کشاورزی است و در نبود صنعت توسعه یافته،کشاورزی صنعتی نیز امکان تحقق نخواهد داشت .

بدلیل کمبود محصولات کشاورزی و یا بصرفه نبودن آن به لحاظ هزینه گذاری و عدم سود دهی
مناسب بسیاری از روستائیان برای تامین معیشت خانواده خود اکثرا راه مهاجرت را در پیش گرفته اند و در استان ها ی همجوار و یا پایتخت با هزاران زحمت در شغل های کاذب و یا درکارگری مشغول هستند .

البته باید در نظر داشته باشیم که نگاه تک بعدی و صرف به مقوله صنعت و کشاورزی به هیچ عنوان مورد قبول نیست بلکه باید بین کشاورزی و صنعت توازن و تعامل ایجاد گردد تا بازدهی مناسب خود را جهت توسعه همه جانبه شهر فراهم نماید .

با توجه به اینکه اکثرساکنان روستا ها علاوه بر کشاورزی و زراعت به شغل دامپروری نیز مشغول هستند باید با ایجاد صنایع تبدیلی کشاورزی پیوند و ارتباط این دو را برقرار نمود . هر ساله شاهد هستیم که بسیاری از محصولات کشاورزی به خاطر عدم برنامه ریزی صحیح فاسد می شود و یا توسط دلالان با قیمت های پاییین خریداری و در بازارهای داخلی و خارجی به قیمت گزاف فروخته می شود که در صورت ایجاد صنایع تبدیلی از جمله کارخانجات لبنی ، صنایع بسته بندی محصولات کشاورزی و خشکبار و همچنین استفاده از ظرفیت کشاوزی موجود بخصوص صنعتی سازی تولید و بسته بندی گیاهان دارویی که در منطقه ما به وفور یافت می شود می توان توازن و توسعه صنعت و کشاورزی را فراهم نمود.

از شرایط عمده و مهم توسعه کشاورزی، یکپارچگی و بهم تنیدگی آن با صنعت است. یکی از مصادیق یکپارچگی توسعه کشاورزی پیوند درونی واحدهای تولیدی است. زراعت از یک سو با دامداری پیوند می خورد و از سوی دیگر با صنعت . وظیفه مهم همپیوندی ، تلفیق کشاورزی- صنعت در کلیه سطوح است. تلفیق کشاورزی و صنعت از فاصله و تفاوت بین شهر و روستا خواهد کاست. از طرفی به رشد بیشتر مواد خام کشاورزی مدد می رساند .

با توجه به نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی و تعیین سرنوشت شهرستان و انتخاب برنامه ای که بتواند جوابگوی عقب ماندگی ها و خلاء های موجود باشد . به نظر می رسد در زمینه توسعه متوازن کشاورزی با صنعت تنها شخصی که می تواند این دو مقوله را در مشکین شهر پیوند بزند مهندس ملکی می باشد .

ایشان با توجه به علم و آگاهی هایی که در زمینه های اقتصادی دارند توانایی جذب سرمایه گذار را در حوزه صنعت و کشاورزی دارا می باشند . این قابلیت ها و قدرت در تفکر و اندیشه ایشان در جذب سرمایه گذار در بخش صنایع بویژه صنعت گردشگری دردوره نمایندگی وی کاملا مشهود بود چنانچه اکثر پروژه هایی که در آن دوره با تفکر ایشان ایجاد شده است همچون پل معلق و مکان شهر به بهره برداری می رسید و در کنار آن برخی کارشکنی ها و سیاسی کاری هایی که موجب عدم جذب سرمایه گذار در بخش صنعتی گردید نبوداینک شاهد رشد صنعت و کشاورزی و ایجاد اشتغال برای جوانان بودیم .

هرچند در یک دوره نمایندگی نباید انتظار داشت ره صدساله را پیمود ولی ایشان با تدبیر راه صدساله ای را در بخش گردشگری پیمودند که مردم هم اکنون شاهد به ثمر نشستن دور اندیشی ایشان می باشد .

به هر حال شهر ما به کشاورزی و صنعت به صورت همزمان نیاز دارد و هر کدام از این دو می تواند زمینه ای برای توسعه شهر باشد چرا که مشکین شهر به لحاظ کشاورزی و صنعتی در هردو زمینه دارای پتانسیل های عظیمی می باشد که در صورت بهره مندی از آنها می توان شاهد رشد و ترقی همه جانبه و متوازن شهرستان بود .

/ 0 نظر / 8 بازدید